Tóth Sándor Attila

tothsIrodalomtörténész. 1960-ban született Szekszárdon. A szegedi JATÉ-n szerzett diplomát, jelenleg a bajai Eötvös Károly Főiskola egyetemi docense. Kutatási területe főként a neolatin költészet.