Miklós Péter

Miklos_Peter_kis_kep1980-ban születetett Szegeden. A Szegedi Hittudományi Főiskolán 2002-ben hittanár, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2004-ben történelem szakos bölcsész és tanár diplomát szerzett. Politikatörténeti tárgyú értekezését 2012 decemberében védte meg a Szegedi Tudományegyetem történettudományi doktori iskolájában, amivel „summa cum laude” minősítésű doktori (PhD) fokozatot nyert. 2004 óta egyetemi oktató. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának adjunktusa és a Kodolányi János Főiskola címzetes docense.

Könyvei:

 Verseskötet:

  • Állandóan. Szeged, 2005. 80 old.

 Egyház- és művelődéstörténeti kötetek:

  • Város, egyház, társadalom. Tanulmányok a szegedi katolicizmus történetéről. Szeged, 2004. 308 old.
  • Vallás, politika, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. Szeged, 2006. 224 old.
  • „A jelen kor vészes napjaiban.” Dokumentumok a csanádi egyházmegye 1848/49-es történetéhez. Szeged, 2006. 112 old.
  • A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben. Tanulmányok Radnótiról, kortársairól és a szegedi egyetemről. Szeged, 2011. 160 old.
  • Hit és hagyomány. Fejezetek a katolikus egyházi év hagyományvilágából. Szeged, 2012. 64 old.
  • „A nemzet érdekeit tartva szem előtt” Mindszenty József koalíciós évekbeli tevékenységéről. Budapest, 2014. 108 old.
  • Az emlékezés világai. Művelődéstörténeti tanulmányok. Szeged, 2015. 228 old.