A Társaságról

A Szegedi Írók Társasága 1998-ban alakult. A Társaság a Szegeden és környékén élő, valamint a Szegedről elszármazott írók, költők, művészeti írók, esztéták, irodalom- és zenetudósok, különféle művészeti ágak elméletírói, illetve könyvkiadási és könyvkereskedelmi, valamint az irodalmi események szervezésével foglalkozó szakemberek szakmai és érdekvédelmi egyesülete. Részt vesz pályázatokon, könyvkiadásban, irodalmi estek rendezésében, jó kapcsolatot ápol nem csak a határainkon inneni, de az azokon túli (pl. vajdasági, erdélyi) művészeti, szakmai élet prominens szereplőivel, csoportjaival, kiadóival, művészeti folyóirataival.

Szegedi Írók Társasága, 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.

info@szegediiroktarsasaga.hu

Számlaszám: 10401268-50526576-48491000

Adószám: 18462872-1-06

Alapszabály

 A Szegedi Írók Társaságának szervezeti felépítése:

A Szegedi Írók Társasága egyesület. Legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyen minden tag szavazati joggal vehet részt. A Társaságot bel- és külföldi kapcsolataiban az Elnökség képviseli. A közgyűlés üléseit az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a titkár vagy az alelnök helyettesíti.

Az Elnökség összetétele:

Diószegi Szabó Pál elnök – d.szabo.pal@szegediiroktarsasaga.hu

Pásty Júlia alelnök – pastyjulia@gmail.com

Bene Zoltán titkár – titkar@szegediiroktarsasaga.hu

Elnökségi tagok: Csontos Márta, Tatár Rózsa, Veszelka Attila és Zsoldos Sándor